Over ons

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

is een platform van bewonersgroepen en individuen die de mobiliteit en de bewonersinspraak willen verbeteren in onze deelgemeente. We komen samen om dingen te bespreken, visies uit te werken en acties op te zetten.

Niet representatief, wél mee aan tafel

Het OBK claimt niet de bevolking te vertegenwoordigen; dat doet de gemeenteraad al. We steunen wel op het recht van alle inwoners om mee na te denken over het beleid. Het OBK wil een overlegorgaan zijn waar iedereen die begaan is met Kessel-Lo terecht kan met haar / zijn ideeën en bekommernissen.

Meer lezen

Voor buurtcomités en individuen

Dbewonersgroepen en individuen die meedoen aan het OBK zijn er in alle kleuren en gewichten. Je hebt straat- of buurtcomités die prima georganiseerd zijn en regelmatig hun straat informeren; andere groepen zijn veeleer losse samenwerkingsverbanden van enkele buren. Nog andere mensen kennen hun buren niet zo goed, maar willen zich wel inzetten voor hun buurt via het OBK. Het kan allemaal en iedereen is welkom!

Doe mee!

Tenzij tegenbericht, vergaderen we elke laatste donderdag van de maand om 20 uur in het gezellige buurthuis Casablanca aan de Lolanden 16. We bespreken dan hoe we als buurtcomités en actieve buurtbewoners mee kunnen werken aan een beter mobiliteitsbeleid en een degelijke bewonersinspraak in Leuven.

Volgende vergadering